Online evenementen; Blijf zichtbaar!

In de laatste jaren is de toegevoegde waarde van online contact meer naar voren gekomen dan ooit. Zelfs wanneer dit niet fysiek kon, bleef het mogelijk om elkaar te kunnen zien en spreken. Deze tijd is ligt achter ons, maar de voordelen van deze online mogelijkheden zijn we zeker niet vergeten. Het kan ontzettend veel opleveren om te kiezen voor een online evenement in plaats van een fysieke bijeenkomst. Reistijd, overvolle agenda’s en allerlei kosten kunnen voorkomen worden door de talloze online mogelijkheden. Het organiseren van een online evenement is voor velen echter (nog) nieuw en dit kan het lastig maken om een succesvol evenement neer te zetten. Newz Marketing & Media kan hierbij ondersteunen om zo samen een memorabele dag te organiseren.

Online Evenementen - Livestream

Online evenement. Hoe ziet dit er precies uit?

Hoe ziet een online evenement er nou precies uit? Dat verschilt natuurlijk per bedrijf en doel van de dag. Er zijn in ieder geval al een paar verschillende vormen waar uit gekozen kan worden. Zo is er bijvoorbeeld keuze tussen een webinar of een livestream.

Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘Web’ en ‘Seminar’. Het is een evenement op het internet waarbij er over het algemeen alleen een online publiek aanwezig is. Bij een webinar ligt de nadruk vaak op de interactie. Je vertelt een boodschap die aansluit bij jouw doel van de webinar, maar er worden ook vragen gesteld of reacties gegeven. Een livestream daarentegen, wordt vaak gedaan bij een al bestaand event, congres of presentatie. Dit is dus een extra. Het offline publiek heeft vaak voorrang bij deze evenementen en voor het online publiek is interactie dan ook vaak geen mogelijkheid. Dit is dus meer gefocust op één richting communicatie, met weinig tot geen interactie mogelijkheden.

Hybride events. Live en fysiek.

Aangezien er zoveel mogelijkheden zijn, is er in de laatste tijd ook een nieuwe trend ontstaan, namelijk hybride evenementen. Dit is een mix tussen on- en offline. Er is dan dus even veel mogelijkheid voor interactie bij het online publiek als bij het offline publiek. Op deze manier kunnen mensen zelf kiezen of zij aanwezig willen zijn in de zaal of het liever vanuit een andere locatie meekijken. Bij een strakke agenda of een lange reistijd kan dit erg voordelig zijn. Het is hierbij erg belangrijk – en lastig – om het verschil tussen de twee groepen niet te laten voelen. De participatie moet op gelijk niveau zijn en er moeten evenveel gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Bij het invullen van het dagschema moet hier dus over nagedacht worden.

Geen stress op de dag zelf

Als je ervoor kiest om een online event te organiseren, welke vorm dan ook, wil je natuurlijk dat dit professioneel verloopt. Om een bijeenkomst onvergetelijk te maken, komt heel wat organisatie kijken: geluid, licht, eventueel een presentator, techniek, een locatie of studio. Van begin tot eind moet er over deze dingen nagedacht worden. Naast al deze praktische zaken, moet er ook nagedacht worden over de doelgroep en de doelen. Wat wil jij bereiken met het evenement en wie moeten er bereikt worden? Newz Marketing & Media biedt ondersteuning bij al deze stappen, van begin tot eind.

Fysiek of live afspreken?

Wil je meer informatie over onze mogelijkheden op dit gebied? We drinken graag eens een goede bak koffie met je. Je mag zelf kiezen of je dit online of fysiek wilt doen. Hopelijk tot snel!

Afspraak maken