Het verhaal achter storytelling

Om de kracht van storytelling beter uit te kunnen leggen, is het belangrijk om eerst te begrijpen wat storytelling überhaupt inhoudt. Storytelling is het uitdrukken van ideeën, emoties en gebeurtenissen door middel van een verhaal. Het gaat om de creatieve en overtuigende manier waarop een verhaal wordt verteld en hoe het publiek betrokken raakt bij de personages, gebeurtenissen en thema’s van het verhaal. Het is een krachtig middel voor communicatie en heeft al eeuwen een belangrijke rol gespeeld in de menselijke cultuur. Als we het hebben over een verhaal, kan dit gaan over een verhaal in platte tekst, maar ook over een verhaal dat is uitgedrukt in film en/of audio.

Verhaal achter Story Telling

Goede storytelling

Er zijn verschillende aspecten die belangrijk zijn voor goede storytelling:

  • Een heldere structuur: Een goed verhaal heeft een logische en eenvoudige opbouw, waarin de begin- en eindpunten duidelijk zijn.
  • Emotionele betrokkenheid: Het is belangrijk dat het publiek zich emotioneel verbonden voelt met de personages en gebeurtenissen in het verhaal.
  • Visuele elementen: Een beeldend en visueel verhaal zorgt ervoor dat het publiek zich gemakkelijker kan inleven en betrokken raakt.
  • De betekenis: Het verhaal moet een betekenis hebben en moet een boodschap overbrengen die de toeschouwer raakt of op een andere manier beïnvloedt.
  • Originaliteit: Een verhaal moet uniek zijn en de aandacht trekken door nieuwe ideeën, perspectieven en een frisse aanpak te bieden.
  • Persoonlijke stijl: De verteller moet een eigen en herkenbare stijl hebben die bijdraagt aan de kracht van het verhaal.

Storytelling in communicatie

Storytelling kan zowel bij interne als bij externe communicatie worden ingezet. Bedrijven kunnen het bijvoorbeeld voor hun marketing en reclame gebruiken. Producten of diensten worden dan verkocht door ze in een verhaal te verpakken waar mensen zich mee kunnen identificeren. Denk bijvoorbeeld aan de bekende supermarkt reclames van de Jumbo of de Albert Heijn. De Jumbo gebruikt een gemiddeld, Nederlands gezin waar veel mensen zich (deels) in zullen herkennen. Aangezien het zo herkenbaar is, zullen mensen zich met deze personages identificeren en zich zo meer aangesproken voelen door het merk dat storytelling inzet, in dit geval de Jumbo. Het is dus een goede toevoeging aan jouw marketingstrategie.

Intern kan het ook ingezet worden, zoals bij het overbrengen van de bedrijfscultuur. Bedrijven kunnen storytelling gebruiken om hun verhaal, missie en waarden te communiceren aan werknemers. Dit kan natuurlijk ook bij corporate communicatie. Door deze informatie in een verhaal te verpakken, blijft het beter hangen en kunnen de werknemers zich hier meer in herkennen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid dan wanneer dit bijvoorbeeld puntsgewijs in een document wordt neergezet.

In beide gevallen wordt het verhaal van de organisatie en/of het merk verteld met als doel om jouw publiek aan je te binden. Dit kan via verschillende platforms, kanalen en genres. Als het gaat om storytelling is seriecontent erg effectief. Dit is geen eenmalige content, maar content die steeds terugkomt met een iets andere invulling. De gehele reeks content, heeft dus dezelfde centrale boodschap, maar neem steeds een iets andere vorm aan. Vergelijk deze communicatie van jouw organisatie als het ware met een hele goede serie, waarbij elke communicatie-uiting een nieuwe aflevering is. Elke aflevering draagt bij in het vertellen van het gehele verhaal van jouw organisatie.

Een sterk verhaal schrijven

Wanneer is een verhaal nou een sterk verhaal? Hier zijn een aantal kenmerken aan verbonden. Het eerste kenmerk is de herkenbaarheid/identificeerbaarheid. Zoals eerder benoemd, is het belangrijk dat het publiek zich herkent in het verhaal en/of de personages. Herkenbaarheid kan bereikt worden met behulp van de setting, de hoofdpersoon/-personen, de gebeurtenissen en de gevoelens die naar voren komen in het verhaal.

Een ander kenmerk is iets nieuws/ongewoons in het verhaal verwerken. Ons brein registreert nieuwe/ongewone zaken namelijk beter en blijft hierdoor langer alert. Op deze manier wordt de aandacht van het publiek dus langer vastgehouden. Het is hierbij wel belangrijk om een goede balans te vinden tussen herkenbaarheid en iets nieuws. Dit is namelijk beide van belang.

Het volgende kenmerk is spanning. Dit kan in verschillende vormen naar voren komen, bijvoorbeeld: een probleem, een conflict, een onverwachte gebeurtenis, een onzekere afloop, etc. Deze spanning wordt ook wel een ‘curiosity gap’ genoemd. Dit gaat over het deel tussen de informatie die ons gegeven wordt en de informatie die bewust weggelaten wordt. Dit wordt ingezet om de doelgroep nieuwsgierig te maken en ervoor te zorgen dat zij meer willen weten.

Het kenmerk hierna sluit hier op aan, namelijk de ontspanning. Dit is de oplossing van het probleem, de beëindiging van het conflict of bijvoorbeeld de invulling van de afloop. Hiermee wordt de nieuwsgierigheid bevredigt en het ‘curiosity gap’ opgevuld.

Het laatste kenmerk van een sterk verhaal, is het hebben van een vloeiende verhaallijn en toegankelijke taal. Bij een goed geschreven of verbeeld verhaal, hoeft de lezer niet na te denken over de structuur, de gebruikte woorden of het beoogde effect. Een goed verhaal neemt de lezer, of kijker, mee. Hiervoor is het dus belangrijk om aan te sluiten bij het niveau van het beoogde publiek.

De voordelen

Nog niet zeker of jij storytelling in wil zetten? Hier zijn een aantal voordelen van storytelling op een rijtje:

  • Verhalen fascineren, trekken ons aan en zijn gemakkelijk te onthouden;
  • Verhalen zijn in staat een diepere betekenis over te brengen;
  • Verhalen generen empathie, zelfs als we daar niet per se voor open staan;
  • Verhalen creëren en bestendigen relaties, bijvoorbeeld tussen organisaties en hun publiek.

Tips voor jouw verhaal

Wanneer je toch besluit om storytelling in te zetten om jouw marketing nog sterker te maken, kan het lastig zijn om te weten waar te beginnen. Dit hangt er natuurlijk ook vanaf of je ervoor kiest om zelf aan de slag te gaan met storytelling, of dat je dit misschien liever over laat aan een professioneel storyteller.

Stel je kiest voor de optie om zelf een verhaal te creëren; het is altijd handig om wat tips te hebben om je op weg te helpen. Hier zijn er alvast een aantal:

Kennis van de doelgroep: Net als bij alles wat met marketing te maken heeft, is het belangrijk om de doelgroep goed te kennen en te onderzoeken wat hen aanspreekt. Dit zal helpen om verhalen te creëren die relevant en aantrekkelijk zijn.

Emoties wekken: Zet emoties om het verhaal te versterken en de aandacht te trekken. Emoties zoals verlangen, angst, opwinding en inspiratie werken vaak goed in verhalen voor marketing.

Verbinding maken: Maak vervolgens een emotionele verbinding met de doelgroep door te laten zien hoe jouw product of dienst hun problemen oplost.

Duidelijk verhaal: Zorg voor een eenvoudig en duidelijk verhaal. Focus op één centrale boodschap en laat de verhaallijn makkelijk te volgen zijn.

Visueel aantrekkelijk: Gebruik beelden, video’s of infographics om het verhaal te versterken en aantrekkelijker te maken voor de doelgroep.

Bepaal de call-to-action: Bepaal van te voren wat de doelgroep moet doen na het lezen/zien van jouw verhaal. Bijvoorbeeld het kopen van een product.

Testen en optimaliseren: Test jouw verhaal en optimaliseer waar het nodig is. Gebruik feedback van de doelgroep om te bepalen wat wel of wat juist niet werkt.

Het is natuurlijk ook altijd een goede optie om hulp te vragen bij ervaringsdeskundigen. Storytelling wordt steeds weer bekender binnen de communicatiebranche, wat het makkelijker maakt om een deskundige op dit gebied te vinden. Neem bijvoorbeeld een kijkje op onze website om contact met ons op te nemen.